ပုဂံသို႔ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈ ပိုမ်ားလား

ပုဂံေဒသသို႔ ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ အတြက္ ဟိုတယ္ဇံု(၅)ကို တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ပုဂံေဒသတြင္ ဟိုတယ္ဇုံ (၄) အထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမို မ်ားျပားလာသည့္ အတြက္ ဟုိတယ္ခန္းမ်ား ထပ္မံ လိုအပ္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ဟိုတယ္ဇံု(၅)အား ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ဟိုတယ္ဇံု(၅) ထပ္မံ တည္ေဆာာက္ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၇)ရက္က ပုဂံၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ ပုဂံဟိုတယ္ဇံုမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ သမၼတႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းႀကီးမ်ားကို လက္ခံ က်င္းပပါက ဟိုတယ္ခန္း မလံုေလာက္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ဘင္းမ္စတက္ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း၊ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းႏွင့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ႀကီးမ်ားကို လက္ခံ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ရာ ခရီးသြားမ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြင္ခဲ့သည္ ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာမႈ ႏွင့္အတူ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပြင့္လန္းလာမႈေၾကာင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး တိုးတက္လာရန္ အတြက္ အထူး စီးပြားေရးဇုံမ်ား ထူေထာင္ေနမႈ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားက  ေႂကြးၿမီးမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့မႈႏွင့္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အတိုးႏႈန္း သက္သာေသာ ေႂကြးၿမီမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးလာမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္လာမႈ ႏွင့္အတူ တိုးတက္မႈမ်ားျပား လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Category: 

Share