အစၥလာမ္မစ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ႐ုပ္ရွင္အား You Tube၌ ဆက္လက္ထားရွိခြင့္ေပးရန္ Google ကုမၸဏီ ေလွ်ာက္ထား

အေမရိကန္ နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီး Google သည္ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ You Tube ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ဖယ္ရွားရန္ အမိန္႔ေပး ခံထားရေသာ အစၥလာမ္မစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ႐ုပ္ရွင္ကား တစ္ကားကို ျပန္လည္ တင္ခြင့္ေပးရန္ အေမရိကန္ အယူခံ တရား႐ံုး တစ္႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ You Tubeေပၚသို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ Innocence of Muslim ႐ုပ္ရွင္ကားသည္ ေသြးထြက္ သံယို အၾကမ္းဖက္ ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားေသာ ဇာတ္ကား ျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္၀န္းလံုးရွိ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစု၏ ေ၀ဖန္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ အမႈကိစၥမွာ အဆိုပါ ႐ုပ္ရွင္ကား၌ ပါ၀င္ေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ မင္းသမီး စင္ဒီလီး ဂါဆီယာက အဆိုပါ ဇာတ္ကားတြင္ မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အျမင္ဘက္ လိုက္မႈမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း မသိခဲ့ရသလို သူမကို ယင္းဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ လိမ္လည္ လွည့္စားခဲ့သည္ ဟူေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ တရား႐ံုး၌ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့၍ ရလဒ္ အေနျဖင့္ အသက္ အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရသည့္ အထိ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

Google ကုမၸဏီကမူ “အရင့္အရင္က မရွိခဲ့ဖူးေသာ ဖယ္ရွားေရး အမိန္႔အရ” ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းျပန္ မျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို You Tube, Google ႏွင့္ ျပည္သူလူထု တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမူမ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္္လည္ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

တရားသူႀကီး သံုးဦး ပါ၀င္ေသာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ Innocence of Muslim ႐ုပ္ရွင္ကားကို You Tube မွ ဖယ္ရွား ေပးရန္ Google ကုမၸဏီကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အယူခံ တရားရုံးမွ ကိုးခုေျမာက္ ခုံရုံးအဖြဲ႔က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္ျပင္ျပီး ရုပ္ရွင္ကား ဖယ္ရွားရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

Category: 

Share