ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာအုပ္ (၁၀၃)ေပါင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အပါ၀င္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ဆက္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာအုပ္အား အုပ္ေရတစ္သိန္း နီးပါးအထိ ထုတ္ေ၀သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာအုပ္ကုိ ၁၀၃ ေပါင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြား မည္ ျဖစ္ကာ အုပ္ေရ (၇) ေသာင္း မွ တစ္သိန္း အထိ ထုတ္ေ၀သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစာအုပ္အား Oxford Business Group မွ ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္သည္။

ထိုစာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Launcher Of The Report Myanmar 2014 အား ေဖေဖာ္၀ါရီ လ (၂၈) ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ (MICC) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ယင္းပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ Oxford Business Group မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပြဲတြင္ တတ္ေရာက္လာသူ  Oxford Business Groupမွ Regional Editor ၊ Mr. Paulius Kuncinas က “အခက္အခဲေတြ ကေတာ့ အမ်ားၾကီးရွိတယ္၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ သတိၾကီးနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္၊ ရွိေနတဲ့ လုပ္သား အင္းအားကေတာ့ အာရွႏုိင္ငံေတြထဲမွာေတာ့ အေကာင္းဆံုး အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွေနေတာ့ ေငြေၾကးနဲ႕ ရင္ႏွီးတဲ့ အပုိင္းေတြမွာ စိန္ ေခၚမႈေတြ ကေတာ့ ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာခဲ့သည္။        

 

Category: 

Share