ႏွစ္ေသာင္းခြဲမရွိလို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရတဲ့ ရြာသားႏွစ္ဦး

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သုိ႕လာေသာ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသားႏွစ္ဦးအား  ၿမိဳ႕အ၀င္ သစ္ေတာဂိတ္ မေရာက္ခင္မွာပင္ ယာဥ္ထိန္းရဲက ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ စစ္ေဆးကာ ေငြႏွစ္ေသာင္းခြဲ ေတာင္းသည္ကို မေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းတြင္ ႏွစ္ညထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ရြာသားႏွစ္ဦးမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၆) ရက္ေန႕တြင္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေက်ာ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရြာသားမ်ားျဖစ္ကာ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သုိ႕ ေရွးေခတ္ဂ်ပန္ဓါးႏွင့္ ေရခရားအုိး ကုိသယ္ေဆာင္၍အလာ ၿမိဳ႕အ၀င္ သစ္ေတာဂိတ္မေရာက္ခင္မွာပင္ ယာဥ္ထိန္းရဲက ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ စစ္ေဆးရာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေငြႏွစ္ေသာင္းခြဲေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးမွာ တာင္းသည့္ ငြေၾကးမပါလာျခင္းေၾကာင့္ ရဲစခန္းတြင္ ႏွစ္ညတာ ထိန္းခ်ဳပ္ခံခဲ့ရေၾကာင္းလည္း အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မွလာေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရဲမ်ားသည္ ရြာသားႏွစ္ဦးအား ဆုိင္ကယ္လိုင္စင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ ေရွးေခတ္ဓါး အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းသိရကာ ရဲမ်ားက ထုိရြာသားႏွစ္ဦး၏ ဖိနပ္ႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ဦးထုပ္မ်ားကုိလည္း အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လဲယူခဲ့ျခင္းမ်ား လည္း ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၈) ရက္ ည ၁၁ နာခန္႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Category: 

Share