Interview

“ကၽြန္ေတာ္က မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ ဘာသာကို ထိရင္ေတာ့ နာမွာပဲ” တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း - ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူ ပိုင္ေလး

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအမီ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပါ၀င္လာေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာကာ ယခုအခါ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ လူထုဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ပြဲၾကီးမ်ားမွ လူထုတစ္ရပ္လုံး ပါ၀င္ေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲၾကီးမ်ားကို ျမိဳ႕ၾကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

“ယခုအစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ဘာမွျဖစ္မလာေသးဘူး”ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္လိုက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း - (ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ - ပိုင္ေလး)

ယခုအခါ ျပည္တြင္း၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရးေရွး႐ႈေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားက လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတို႔တြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ တုိက္ပဲြသတင္းေတြကုိ ထုတ္ျပန္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္”ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႕(KIO)မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း - ေတြ႔ဆံုေမးျမန္သူ ပိုင္ေလး

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္း(၁၆)ဖဲြ႕ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ NCCT ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာအစိုးရအဖဲြ႕တို႔ Myanmar Peace Centreတြင္ ဧၿပီလ(၅)ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးရမည္၊ ေဆြးေႏြးပဲြ ရလဒ္ မည္သို႔ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္၊ ၎ေဆြးေႏြးပဲြသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အတြက္ မည္မွ်အေရးပါသည္ကို သိရွိေစရန္ NCCTမွ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို ယခုလုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာထည့္သြင္းမည့္ ဒါကာထရိုင္ဗ်ဴး သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ ႏိုင္/က်ဥ္းအဖြဲ႔မ်ားမွ မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ - မင္းသစ္ စုစည္းသည္

ဦးေဇာ္ေအးေမာင္  (ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဒါကာထရိုင္ဗ်ဴး သတင္းစာ ၀က္ဆိုဒ္၌ မတ္လ ၂၁ ရက္က ေဆာင္းပါးရွင္ ဇီဟန္းခမ္း ေရးသားထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေတာ ေဒသမွ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည့္ အတြက္ ခ႐ိုင္းမီးယားပံုစံမ်ဳိး လူထုဆႏၵ ခံယူၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံထဲသို႔ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ေမာေတာအား ေပါင္းစည္းသင့္သည္ ဟူ၍ ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးအား ျမန္မာ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈံ႕ခ် ကန္႔ကြက္လိုက္ၿပီး အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ အသီးသီး ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

“ရွမ္းေတြကို သတ္တယ္ဆိုတာ KIO သမိုင္းမွာ မရွိဘူး” KIO နည္းပညာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဒါင္ခါးႏွင့္ ဆယ္မိနစ္တာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ေဒသခံ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ လူစုေဆာင္းမႈ၊ အျခား လူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ သတ္ျပစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ (KIO) ၏ နည္းပညာ အႀကံေပး အဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဒါင္ခါးႏွင့္ ယခုလို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ေမး။ ။ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ အတိုင္းအတာကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရီပို႔ေတြ ေအာက္ေျခက မတက္လာေသး ပါဘူး။ ဒီကိစ္ၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး။

ဦးေတဇႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုၿမိဳ႕ရွိ ေမခဟိုတယ္တြင္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ ေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

ေမး - အရင္အစိုးရတုန္းက စီးပြားေရးပံုစံနဲ႔ အခုအစိုးရ စီးပြားေရးပံုစံ ဘယ္လို ကြာျခားသြားလဲ။
ေျဖ - စီးပြားေရးကေတာ့ ဘာမွ မကြာျခားပါဘူး။ စီးပြားေရးမွာ အရင္အစိုးရ၊ ဒီအစိုးရ မရွိဘူး။ ကြာသြားတာက အင္အားႀကီးတဲ့ လူနဲ႔အင္အားေသးတဲ့ လူပဲကြာ သြားတယ္။ ဗလႀကီးတဲ့လူနဲ႔ ဗလေသးတဲ့လူ လက္ေ၀ွ႔ထိုး သလိုေပါ့။ ဒါကလည္း ဦးေႏွာက္ရွိရင္ ေက်ာ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကိုယ္ထင္ပါတယ္။

Pages