World News

ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လိင္ဆက္ဆံမႈ နည္းပါးေနသည္ကို ဆီြဒင္အစုိးရ စိုးရိမ္ေန

ဆီြဒင္ႏုိုင္ငံသားမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈမရွိဟူေသာ စိုးရိမ္မႈျဖင့္ ဆီြဒင္အစိုးရက ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ အိပ္ခန္းတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ အေရးပါေသာေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။

ဆီြဒင္ႏုိင္ငံတြင္ လိင္မႈဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ားကို နက္နက္နဲနဲေလ့လာမႈ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆီြဒင္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေလ့လာဆန္း စစ္မႈလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ေျပာၾကားသည္။

အြန္လိုင္းမွ ခ်စ္သူကိုေတြ႔ရန္ တ႐ုတ္ေလဆိပ္တြင္ ၁၀ ရက္ၾကာေစာင့္ၿပီး ေဆး႐ံုေရာက္ခဲ့ရသည့္ ဒတ္(ခ်္)အမ်ိဳးသား

အခ်စ္ဆိုသည္မွာ နာက်င္ခံစားရသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသူမ်ား ရွိခ်င္မွရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အခ်စ္ေ၀ဒနာေၾကာင့္ ခ်စ္သူကို ေတြ႔ရဖို႔အတြက္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ အ ထိ ခရီးႏွင္လာခဲ့ေသာ ဒတ္(ခ်္)လူမ်ိဳးတစ္ဦးသည္ ေလဆိပ္ထဲတြင္ ၁၀ ရက္ၾကာေစာင့္ၿပီး ခြန္အား ကုန္ခမ္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ေဆး႐ံုေရာက္ခဲ့ရသည္။

တစ္ပတ္အတြင္း မ်က္ေမွာက္ ကမာၻ႔ေရးရာ - လင္းထက္ေအာင္

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႔၌ လက္ယာပါတီမ်ား အားေကာင္းလာ

အေနာက္ဥေရာပ၌ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ယခင္က အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္မ်ား (သုိ႔) ဖက္ဆစ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ယူဆထားေသာ လက္ယာပါတီမ်ား အေပၚ  ၄င္းတုိ႔ထားရွိခဲ့ေသာ သေဘာထားမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္လာၿပီျဖစ္သည္။

တာ၀န္ခ်ိန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အလစ္သုတ္သမားကို ဘီကီနီ၀တ္လ်က္ လံုးေထြးဖမ္းခဲ့သည့္ ဆီြဒင္ ရဲေမ

ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ၊ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႔တြင္ ဘီကီနီ၀တ္စံု ၀တ္ထားၿပီး မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ေနပူစာ လံႈေနေသာ တာ၀န္ခ်ိန္ျပင္ပ ရဲအရာရွိ ရဲေမတစ္ဦးသည္ ၄င္းအနီးခ်ဥ္းကပ္လာေသာ အလစ္သုတ္ သမား တစ္ဦးအား လံုးေထြးဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ရဲ၀န္ထမ္းလုပ္သက္ ၁၁ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မီေခးလာကယ္လ္နာႏွင့္ ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရွိရာသို႔ လူတစ္ဦးက ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး အိမ္ေျခမဲ့မ်ားအတြက္ မဂၢဇင္းစာအုပ္မ်ား လာေရာင္းခဲ့ရာတြင္ ၄င္းတို႔ အနားတရစ္၀ဲ၀ဲ လုပ္ေနခဲ့သည့္ ထိုသူ၏ပံုသဏၭာန္ မူမမွန္မႈကို သံသယ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

အခေၾကးေငြရယူ၍ ၿမီးေကာင္ေပါက္ မိန္းကေလး ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အိပ္ခဲ့သည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိသူအား မာလာ၀ီ သမၼတက အမိန္႔ေပးဖမ္းဆီး

အာဖရိကတိုက္ မာလာ၀ီႏိုင္ငံတြင္ အခေၾကးေငြယူၿပီး ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္ မိန္းကေလး ၁၀၀ေက်ာ္ ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳခဲ့သည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိသည့္ လူတစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ထိုမိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားကေပးေသာ ေလးေဒၚလာႏွင့္ ငါးေဒၚလာအၾကား အခေၾကးေငြ ကိုယူ၍ ထိုမိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အိပ္ခဲ့သည္ဟု ၄င္းႏွင့္မီဒီယာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ၄င္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မာလာ၀ီႏိုင္ငံ သမၼတက မိသားစုမ်ားေပးေသာ အခေၾကးေငြကိုယူၿပီး မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အိပ္ခဲ့သည့္ ထိုသူကိုဖမ္းရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တင့္ကားမ်ားကိုတားစဥ္ အႀကိတ္ခံရၿပီး အသက္မေသခဲ့ေသာ တူရကီႏိုင္ငံသား

“ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခဲ့တာကေတာ့ အဲဒီတင့္ကားေတြကို ခဲသံုးလံုးနဲ႔ ပစ္ေပါက္ခဲ့တာပါပဲ”ဟု တူရကီႏိုင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ စစ္တပ္တင့္ကားႏွစ္စီး ျဖတ္ေက်ာ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း အသက္ မေသလြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူ ဆာဘရီအူနယ္လ္က ၄င္းလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ  ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။

ဆာဘရီသည္ တူရကီ သမၼတ အာဒိုဂန္ႏွင့္အတူ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကိုျပရန္ အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႔၏ လမ္းမ်ားေပၚထြက္၍ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးစားမႈကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းရန္ ၾကိဳးစားသည့္ စစ္တပ္၏တင့္ကားမ်ား ၿမိဳ႔ထဲသို႔၀င္လာခဲ့ေသာ အခ်ိန္တြင္ ဆာဘရီသည္ အဆိုပါ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။

ရထားလမ္းအနီး ရမက္ေဇာေမ်ာေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးရထားတိုက္ခံရၿပီး ေခါင္းျပတ္ေသဆံုး

ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသကို ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ကမၻာေက်ာ္ မီးရထားလမ္းနေဘးလက္မ အနည္းငယ္ အကြာတြင္ ၄င္း၏ခ်စ္သူႏွင့္ ခ်စ္တင္းေႏွာေနခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ ဦးေခါင္းကို အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ မီးရထားအႀကိတ္ခံရၿပီး ေခါင္းျပတ္ေသဆံုးမႈျဖစ္ရပ္ တစ္ခု မီးရထားလမ္းေၾကာင္းရွိ ဘူရီယာတီယာေဒသ မီးရထားဘူတာ အနီးတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ၄င္း၏ခ်စ္သူႏွင့္ ခ်စ္တင္းေႏွာသည့္ေဇာတြင္ ေမ်ာေနစဥ္တြင္ ထိုထိန္႔လန္႔ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ စံုတြဲသည္ ႐ုတ္တရက္ဆူညံေသာ အသံတစ္ခု နီးကပ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ လာေနသည္ကို မသိရေလာက္ေအာင္ စိတ္ခံစားမႈေနာက္ လိုက္ပါေနခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

အျပာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ သူငယ္ခ်င္း မိန္းကေလးမ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ပံုေပါင္း ၃၀ တင္သည့္ လူငယ္ကို တရားစြဲ

အသက္ ၂၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ လူငယ္ေလး တစ္ဦးသည္ ေဖစ္ဘြတ္ခ္မွ ၄င္း၏ သူငယ္ခ်င္း မိန္းကေလး ၁၉ ေယာက္၏ ပံု ၃၀ ကို လိင္အသားေပး အျပာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ဇြန္လအၾကားတြင္ လႊင့္တင္ခဲ့မႈျဖင့္ အိုင္ယာလန္တြင္ တရားစြဲခံရသည္။

ထိုဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး အားလံုးသည္ ၄င္းလူငယ္ အီဗန္မီးဟန္ (၂၂)ႏွစ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ၄င္းလူငယ္ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ အတူ ေက်ာင္းတက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အမ်ားထက္ထူးရန္ သခ်ႋဳင္းေျမက်င္းထဲ၀င္၍ သတင္းယူထုတ္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္/သံသတင္းေထာက္ အတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရ

ေခတ္သစ္ သတင္းမီဒီယာေလာကတြင္ စြန္႔စားရမႈမ်ား ျမင့္မားလ်က္ရွိေနေပသည္။ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ ေလာကသည္ ႐ုန္းကန္မႈမ်ား ရွင္သန္ေအာင္ႀကိဳးစားေနရခ်ိန္တြင္ ၂၄/၇ သတင္းထုတ္လႊင့္ လုိင္းမ်ားသည္လည္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ထုတ္လႊင့္မႈကို အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ထိုထုတ္လႊင့္မႈမ်ားအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ေစ သူအမ်ားျပည္သူ၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ေပၚလာေလ့ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပါကစၥတန္ သတင္းေထာက္ တစ္ဦး၏ သတင္းလႊင့္ထုတ္ပံုသည္ ထိုမေက်နပ္သံမ်ားကို တစ္သံတည္းအျဖစ္ က်ယ္ေလာင္စြာ ေပၚလာခဲ့ၿပီး ထိုသတင္းေထာက္၏ လုပ္ပံုသည္ နိမ့္က်သည့္ လုပ္ဟန္ပံုစံသစ္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

အာဏာသိမ္းမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေမရိကန္ပါဝင္သည္ဟု တူရကီသမၼတ စြတ္စြဲမႈေၾကာင့္ တူရကီ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာ

တူရကီ သမၼတ အာဒိုဂန္က ဇူလိုင္(၁၅)ရက္ ေသာၾကာေန႔ည အာဏာသိမ္းရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေမရိကန္၌ ခိုလံႈေနေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဖတ္သူလာ ဂူလန္ႏွင့္ အတူ အေမရိကန္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု စြတ္စြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ တူရကီႏွင့္ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာလာခဲ့သည္။

Pages