Politics

ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ ၀င္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအနက္ (၅၀) ကုိ တစ္လ က်ပ္သုံးသိန္း၊ လက္ကုိင္ဖုန္းႏွင့္ လက္ကိုင္ကြန္ပ်ဴတာ ေထာက္ပံ့မည္ဟုဆုိ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္း က်ခံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအနက္ (၅၀)ကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ FHI 360 ႏွင့္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္လေငြက်ပ္ သုံးသိန္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ လက္ကုိင္ကြန္ပ်ဴတာ(လက္ပ္ေတာ့)တစ္လုံးစီကုိ ေျခာက္လတိတိ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

တစညပါတီကို အရပ္သားသီးသန္႔ျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္မည္ဟု တုိင္းဥကၠ႒ေျပာ

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ(တစည)ကို အရပ္သားသီးသန္႔ျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တစညပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္စုိးက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကုိ အရပ္သား သီးသန္႔ပါ၀င္တဲ့ပါတီ  ျဖစ္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ေျပာင္းလဲမႈ ေတြကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေျပာင္းလဲလုိက္တာပါ။ ေျပာင္းလဲလုိက္တာေတြကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္လူငယ္ပုိင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြက အရပ္သား သီးသန္႔ေတြ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးခင္စုိးက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သတ္ၱိရွိရွိျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဟု KNU ဥကၠ႒ဆို

ယခင္က သတ္ၱိရွိရွိတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သတ္ၱိရွိရွိျဖင့္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဟု KNU လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ဥကၠ႒ေစာမူတူးေစဖိုးက မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ျမ၀တီခ႐ိုင္ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႔ေတာင္ေဒသရွိ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ တည္ေဆာက္ေသာ အေဆာက္အဦမ်ားေပးအပ္ေသာ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူနာျပဳလိုင္စင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ငါးရက္အတြင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္မေပးပါက ျပင္းထန္စြာတံု႔ျပန္မည္ဟု သူနာျပဳတကၠသိုလ္သမဂၢ အသိေပး

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သူနာျပဳလိုင္စင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ငါးရက္အတြင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ႏွင့္ မျပင္ဆင္ေပးပါက ျပင္းထန္သည့္ ကန္ပိန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူနာျပဳတက္ၠသိုလ္သမဂၢ ေက်ာင္းသူ မေကခိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း လူထုလက္ခံႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူထုေဝဖန္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သမၼတဦးသိန္းစိန္  ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ လက္ထက္တြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္  လူထုေဝဖန္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တခ်ိဳ႕ကို စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

လူထုေထာက္ခံခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)အား ဆိုင္းငံ့ရန္ သင့္၊မသင့္ အေပၚ အတိုက္အခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသံမ်ား

မၾကာမီကာလအတြင္း ဒုသမၼတ စာရင္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဒုသမၼတ စာရင္း တင္သြင္းရန္ က်န္ရွိေသးေသာ ရက္မ်ားအတြင္း ထိုစာရင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ေရး ယခု က်င္းပေနၿပီျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ၅၉(စ) ဆိုင္းငံ့ႏိုင္ေရးကို NLDပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အကယ္၍ ထိုအေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာပါက လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ အတိုက္အခံမ်ား အေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ေျခ ရွိ၊မရွိ သိရွိေစရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ား၏ အသံမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

၂၀၁၅ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ားစြာ ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိေနသလဲ...?

အမွားအယြင္း အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲရသည့္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္းကေတာ့ (ေရေဘးသင့္ေဒသ အခ်ဳိ႔မွလြဲ၍) စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္တြင္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သလုိ မွားယြင္းေနေသာ အမွားမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္လည္း ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္သည္အထိ အမွားအယြင္းမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္အေပၚ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႔ႏွင့္ ျပည္သူအခ်ဳိ႔တုိ႔၏ အသံမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကုိ  Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္ စာဖတ္ပရိသတ္ အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါသည္။

 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ ၿပိဳင္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း မေၾကာက္မရြံ႕ဘဲ အဆိုတင္သြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ Tomorrow ဂ်ာနယ္မွ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။

 

ေဒၚနန္းစန္းစန္းေအး
(ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - SNLD)

Pages